Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym menu / Please check the current menu (in English below).
Ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT (brutto) / The prices are in PLN and include VAT (tax).